4.jpg

Ta spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska teh strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

Razumem

Piškotek je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih, kot so npr. preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Vrste piškotkov:

Poznamo več vrst piškotkov:

Začasni ali sejni piškotki obstanejo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd.

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni več dni, mesecev ali celo let po tem, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa.

Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih izdelkov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.
Privolitev uporabe

Evropska unija je sprejela spremembo direktive 2002/58/ES, ki uporabniku daje moč, da o piškotkih sam odloča. S tem mora upravljalec spletne strani pridobiti dovoljenje uporabnika, če želi uporabljati piškotke. V slovensko zakonodajo je to ureditev prinesla leta 2012 sprejeta sprememba zakona o elektronskih komunikacijah, uporabljati pa se je ureditev začela 15. junija 2013.

Vpis v vrtec

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC

Enkrat na leto, praviloma v mesecu februarju, objavimo razpis prostih mest v  vrtcu za novo šolsko leto. V vrtec lahko vključimo otroke, ko dopolnijo starost enajstih mesecev in ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta.  V vrtec sprejemamo  otroke tudi med  letom,  vendar  le v oddelke, kjer so še prosta mesta  v  skladu  z  zakonsko določenimi normativi.

Za vpis otroka v vrtec morajo starši izpolniti Vlogo za sprejem otroka, ki jo dobijo v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca (obrazci).

Na podlagi vaše vloge za sprejem vam vrtec odgovori, ali ste sprejeti, in sicer:
- otroci z datumom vpisa  med letom:
boste prejeli odgovor ali ste sprejeti najkasneje
en mesec pred datumom sprejema, ki ste ga navedli na vlogi. V primeru, da trenutno ni prostora, boste o tem tudi obveščeni in uvrščeni na čakalno listo za sprejem, dokler se mesto za vašega otroka ne sprosti. Na vašo željo vam lahko ponudimo prosto mestu v drugi najbližji enoti, dokler se mesto ne sprosti v želeni enoti vrtca.

- Če vpisujete otroka z novim šolskim letom (1.9.):
boste prejeli odgovor ali ste sprejeti najkasneje do konca junija tekočega leta (ko bočine ustanoviteljice s sklepom potrdijo vkupine za novo šolsko leto). V primeru da bi bilo več vpisanih otrok kot je prostih mest, se sestane komisija za sprejem otrok, o tem ali bo komisija v določeni enot vrtca boste starši obveščeni najkasneje do konca aprila tekočega leta, saj boste morali predložiti dodatno dokumentacijo.

Oddana vloga še ne pomeni, da ste sprejeti v vrtec. Sprejeti ste šele takrat, ko vam pošljemo v podpis Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Če starši ne vrnejo podpisane pogodbe v določenem roku – najkasneje v petnajstih dneh –oziroma vrtca ne obvestijo o razlogih, zaradi katerih ne bodo otroka vključili v vrtec, se šteje, da so starši umaknili Vlogo za sprejem otroka v vrtec. V tem primeru morajo starši Vlogo za sprejem otroka v vrtec ponovno oddati, ko ga želijo vključiti v vrtec. Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pristojnemu Centru za socialno delo – kjer ima starš stalno prebivališče, v mesecu pred nameravano vključitvijo. Na podlagi vloge pristojni Center za socialno delo izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec. Starši ki niso uporavičeni do znižanega plačila vrtca morajo plačati polno ekonomsko ceno (za podrobnejšo razlago si glejte rubriko plačilo staršev).

Otrok mora pred prihodom v vrtec opraviti zdravniški pregled. Zdravniško spričevalo morate oddati vzgojiteljici prvi dan prihoda otroka v vrtec. Če starši prvi dan vpisa ne prinesejo zdravniškega spričevala, otroka ne moremo sprejeti v vrtec.

 

PRVIČ V VRTEC

Za lažje uvajanje otroka v vrtec vam priporočamo naslednje:
Otroka vključite v vrtec postopno, po programu uvajanja, ki traja 4 dni od 9:30 do 11 ure. Za uvajanje si vzemite dovolj časa, da se boste lahko otroku bolj in lažje posvetili. Nekateri otroci se kmalu prilagodijo novim okoliščinam, nekateri pa potrebujejo več časa.
Otroci se lahko ob vstopu v vrtec odzivajo na ločitev od staršev z jokom, zahtevajo veliko pozornosti, odklanjajo hrano, potrebujejo tolažbo staršev in družbo vrstnikov ali postavljajo pogoje.
V času uvajanj se pogovorite z vzgojiteljico in jo seznanite z otrokovimi značilnostmi (otrokove prehranjevalne navade,  najljubše  igrače  in  igre,  ritem  spanja,  zdravje…). Tudi sami se pozanimajte o vsem, kar vas zanima o bivanju otrok v vrtcu.
Otroka sprva ne puščajte dalj časa samega v vrtcu, saj mora postopoma premagati strah, da bo ostal sam. V vrtcu preživeti čas naj se postopoma vsak dan podaljšuje. Otrok naj redno obiskuje vrtec, ritem prihodov in odhodov pa naj bo stalen (vsak dan enak).
Starši naj se držijo obljub, ki so jih otroku dali o času prihoda v vrtec, predvsem pa o odhodu iz vrtca, sicer bo otrok izgubil občutek varnosti in zaupanja in se bo v vrtcu počutil negotovega.
Jutranje poslavljanje od otroka naj ne bo predolgo, saj bo otrok ob tem začutil, da je staršem hudo in bo ločitev od njih še težja.
Otroku dovolite, da prinese s seboj v vrtec svojo priljubljeno igračko ali kakšen drug predmet, s katerim se običajno potolaži.
V  času  uvajanja  ne  vnašajte  dodatnih  sprememb  v otrokovo običajno življenje, saj bodo le-te otroka dodatno obremenjevale (npr. odvajanje od plenic, dude, itd.).
Zavedajte  se,  da  so  vaši  občutki  ob  ločitvi  od  otroka običajni, vendar ste lahko prepričani, da imajo vzgojiteljice dovolj znanja in izkušenj, da ravnajo otrokovim potrebam in njegovim osebnostnim lastnostim primerno.