245.jpg

Ta spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska teh strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

Razumem

Piškotek je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih, kot so npr. preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Vrste piškotkov:

Poznamo več vrst piškotkov:

Začasni ali sejni piškotki obstanejo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd.

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni več dni, mesecev ali celo let po tem, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa.

Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih izdelkov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.
Privolitev uporabe

Evropska unija je sprejela spremembo direktive 2002/58/ES, ki uporabniku daje moč, da o piškotkih sam odloča. S tem mora upravljalec spletne strani pridobiti dovoljenje uporabnika, če želi uporabljati piškotke. V slovensko zakonodajo je to ureditev prinesla leta 2012 sprejeta sprememba zakona o elektronskih komunikacijah, uporabljati pa se je ureditev začela 15. junija 2013.

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Vrtec Sežana
Ulica Jožeta Pahorja 1
6210 Sežana
Tel: +386 5 7310 220
Fax: +386 5 7310 226

Odgovorna uradna oseba:

Radica Slavković, ravnateljica
Tel: +386 5 7310 222
radica.slavkovic[afna]guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

1.1.2007

Datum zadnje spremembe:

31.9.2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.vrtec-sezana.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: 

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana

 1. Enota Sežana,Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana
 2. Enota Lehte, Regentova 1, 6210 Sežana
 3. Enota Divača, Kosovelova 9, 6215 Divača
 4. Enota Dutovlje, Dutovlje 136, 6221 Dutovlje
 5. Enota Hrpelje, ul. Dragomirja B. Brkina 4, Hrpelje, 6240 Kozina
 6. Enota Komen, Komen 61 b, 6223 Komen
 7. Enota Lokev, Lokev 124, 7217 Lokev
 8. Enota Materija, Bač pri Materiji 28a, 6242 Materija
 9. Enota Povir, Povir 24, 6210 Sežana
 10. Enota Senožeče, Senožeče 103a, 6224 Senožeče
 11. Enota Štanjel, Štanjel 75, 6222 Štanjel
 12. Enota Tomaj, Tomaj 63, 6221 Dutovlje

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:

Radica Slavković, ravnateljica
Tel: +386 5 7310 222
radica.slavkovic[afna]guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Požarni red
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Kriteriji in postopki za sprejem otrok v vrtec

Državni predpisi:

Predpisi EU:

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Poročilo o realizaciji LDN
 • Poslovno poročilo

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Vpis otrok
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.

 2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Jih ni.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • Evidenca vpisanih in vključenih otrok
 • Evidenca plačil staršev
 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč
 • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.vrtec-sezana.si ob vsakem času.
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu vrtca.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • vpisu otrok
 • čakalnih vrstah
 • številu prostih mest po enotah