268.jpg

Ta spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska teh strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

Razumem

Piškotek je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih, kot so npr. preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Vrste piškotkov:

Poznamo več vrst piškotkov:

Začasni ali sejni piškotki obstanejo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd.

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni več dni, mesecev ali celo let po tem, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa.

Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih izdelkov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.
Privolitev uporabe

Evropska unija je sprejela spremembo direktive 2002/58/ES, ki uporabniku daje moč, da o piškotkih sam odloča. S tem mora upravljalec spletne strani pridobiti dovoljenje uporabnika, če želi uporabljati piškotke. V slovensko zakonodajo je to ureditev prinesla leta 2012 sprejeta sprememba zakona o elektronskih komunikacijah, uporabljati pa se je ureditev začela 15. junija 2013.

Otroci s posebnimi potrebami

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost. V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP – 1, Ur. l. RS, št. 58/2011) so otroci s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
Postopek usmerjanja se lahko prične na zahtevo staršev ali na predlog vrtca. Otroci s posebnimi potrebami, ki prejmejo odločbo o usmeritvi, so v vrtcu usmerjeni v dva programa:
program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otrok je vključen v »redni« oddelek vrtca in mu je skladno z odločbo nudena dodatna strokovna pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela);
prilagojen program, ki ga izvajamo v razvojnem oddelku (v enoti Sežana).
Več o samem postopku usmerjanja si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (www.zrss.si), kjer postopke usmerjajo, vodijo in izdajajo odločbe.
Glede postopkov pomoči in obeh možnosti programa v našem vrtcu vam svetujemo, da se posvetujete z našo svetovalno službo.
Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica vrtca, pripravi individualiziran program, v katerem so natančneje opredeljeni cilj, prilagoditve, strategije za vključevanje otroka v skupino itd. (več v ZOUPP-1).

Razvojni oddelek ali oddelek s prilagojenim programom

V enoti Sežana imamo razvojni oddelek ali oddelek s prilagojenim programom. V oddelek so vključeni otroci, ki so v skladu z odločbo ZRSŠ usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Maksimalno število otrok v oddelku je 6. Za vsakega vključenega otroka je pripravljen individualiziran program. V razvojnem oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca in s tem tudi za individualizacijo, tj. prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku (njegovim zmožnostim, trenutnemu interesu, počutju …). Razvojni oddelek sodeluje tudi z rednimi oddelki. Dostop do oddelka je urejen s klančino.

http://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/841-razvojni-oddelek-ali-oddelek-s-prilagojenim-programom

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Program s prilagojenim izvajanjem izvajata strokovni delavki rednega oddelka s tedensko, 1 do 3 urno, pomočjo svetovalne delavke.
V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč praviloma izvajata Teja Čeh Svetina (univ.dipl.psih) in Marjeta Škrlj (prof. def). Otrokom nudita dodatno strokovno pomoč skladno z odločbo o usmeritvi. Pri svojem delu se posvetuje s strokovnimi delavci v oddelku in vodstvom vrtca. K sodelovanju pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa povabita tudi starše otrok s posebnimi potrebami, saj verjamemo, da je sodelovanje med starši in vrtcem za otroke še posebej pomembno.