Zmagujemo z vrednotami - Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

Skrb za sočloveka – sodi med najpomembnejše vrednotne domene, kar jih človeštvo pozna, saj brez nje človeštvo ne more obstati. Temelji skrbi za sočloveka se pokažejo že zelo zgodaj v otroštvu, ko se pri posamezniku začnejo razvijati primarna občutja empatije – kar je tukaj zamujeno, je žal zamujeno za vedno. Temelj skrbi za sočloveka je vživljanje v drugega, da vsaj malo začutimo potrebe in občutke drugih ljudi, je pot do spoštovanja, solidarnosti, odgovornosti, enakopravnosti, itd.
S tem modulom zaključujemo triletno sodelovanje v projektu, domene pa bomo še vedno vključevali v vse naše delo.
V družbi že dalj časa zaznavamo težave pri uresničevanju vrednot, ki naj bi bile stalnica v našem življenju. Gre za vrednote, ki bi jih morali »živeti« vsak dan. Pristopili smo k programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, ki ga izvaja Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj (IEV). Vse dejavnosti IEV temeljijo na Evropskem ogrodju etike in vrednot: humanost; skrb za sočloveka; pravičnost; univerzalizem; kultura; tradicija; delo in ustvarjalnost; znanje in modrost; življenje, narava, zdravje; integriteta.
Sodelovanje v projektu predstavlja eno od možnosti, da sistematično razvijamo te vrednote pri otrocih in jih ozaveščamo pri starših, zaposlenih in drugih deležnikih, ki vstopajo v naš vrtec. Ne pozabimo: Odrasli smo zgled otrokom.


Koordinator: Anja Kristan.