268.jpg

Ta spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska teh strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

Razumem

Piškotek je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih, kot so npr. preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Vrste piškotkov:

Poznamo več vrst piškotkov:

Začasni ali sejni piškotki obstanejo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd.

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni več dni, mesecev ali celo let po tem, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa.

Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih izdelkov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.
Privolitev uporabe

Evropska unija je sprejela spremembo direktive 2002/58/ES, ki uporabniku daje moč, da o piškotkih sam odloča. S tem mora upravljalec spletne strani pridobiti dovoljenje uporabnika, če želi uporabljati piškotke. V slovensko zakonodajo je to ureditev prinesla leta 2012 sprejeta sprememba zakona o elektronskih komunikacijah, uporabljati pa se je ureditev začela 15. junija 2013.

Svetovalna služba

Teja Čeh Svetina, univ.dipl.psih.
Marjeta Škrlj, prof.def

Svetovalna služba sodeluje s strokovnimi delavci vrtca, starši, vodstvom vrtca in zunanjimi institucijami pri oblikovanju pogojev za optimalni razvoj otroka.
Svetovalna služba v vrtcu se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.
Svetovalna služba v vrtcu si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.
Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu, usmerjeno je predvsem v razvojno svetovanje in preventivo.
Pri tem izhaja iz načel programskih smernic za delo svetovalne službe, kjer so opredeljene njene temeljne dejavnosti:

 • dejavnost pomoči
 • razvojno preventivne dejavnosti
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije

Svetovalno delo v vrtcu temelji na skupnem dogovoru, prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka.
Pomemben del predstavlja tudi svetovanje in pomoč staršem, preko individualnih razgovorov ali pa v drugih oblikah sodelovanja s starši, v smislu preventivnega osveščanja in izobraževanja staršev, pri krepitvi njihove starševske, partnerske in človeške vloge.
V Vrtcu Sežana opravljava delo svetovalne delavke dve strokovni delavki: univ. dipl. psihologinja in prof. defektologije.
Osnovna področja dela svetovalne delavke psihologinje v vrtcu z otroki so:

 • zgodnje odkrivanje otrok s posebnostmi v razvoju
 • psihološka obravnava otrok s težavami v razvoju; obravnava zajema ustrezne psihodiagnostične postopke in svetovanje
 • neposredna pomoč otrokom
 • pomoč otrokom s posebnimi potrebami
 • pomoč otrokom z razvojnimi težavami
 • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini.
 • pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja
 • pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo in pri prehodu v šolo
 • spodbujanje razvoja vseh vidikov otrokove osebnosti.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

Teja Čeh Svetina, univ.dipl.psih.
Tel: 05 7310 239
Mob: 051 629 251
E- pošta: teja.svetina[afna]guest.arnes.si
Sedež: Enota Lehte - novi del, Regentova ul. 1, Sežana

Odnos med vrtcem in starši kot partnerji je pomemben za kvalitetno vsakdanje življenje predšolskih otrok.
Vrtec in družina se odpirata drug drugemu. Z vstopom otroka v vrtec je potrebno na novo opredeliti sodelovanje, vzajemno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, zasebnosti in intimnosti družin na eni strani in ohranjati strokovno avtonomijo vrtca na drugi strani.
Defektologinja opravlja v sklopu svetovalne službe tudi dodatno strokovno pomoč (DSP) za otroke s posebnimi potrebami na osnovi odločbe ali priporočila po opravljeni diagnostiki znotraj vrtca oz. priporočila zunanje institucije. To so otroci, ki potrebujejo spodbude na posameznih področjih (pozornost, količinski pojmi, grafomotorika…) ali otroci, ki imajo celostno upočasnjen razvoj in so integrirani v redne oddelke.
Otroci, ki imajo večje razvojne primanjkljaje so vključeni v prilagojen program vrtca, ki deluje v enoti Jožeta Pahorja v Sežani.
Za otroke z Odločbo komisije za usmerjanje imenuje ravnateljica vrtca strokovno skupino, ki jo sestavljajo vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v oddelku, univ. dipl. specialna in rehabilitacijska pedagoginja, psihologinja ter izvajalka dodatne strokovne pomoči, zapisana v Odločbi (logopedinja, surdopedagoginja, tiflopedagoginja…). Za izvajanje dodatne strokovne pomoči logopeda in surdopedagoga Vrtec Sežana zaprosi Center za korekcijo sluha in govora v Portorožu.
Za vsakega otroka oblikujemo individualiziran program (IP), v katerega so kot pomemben člen vključeni starši, ki s svojimi opažanji in spremljanjem otrokovega napredka ali drugih posebnosti pripomorejo k realnim, merljivim ciljem in na ta način optimalnemu razvoju otroka.

Delo mobilne defektologinje, ki izvaja DSP zajema:

 • izvajanje dodatne strokovne pomoči individualno ali v skupini, v ali izven oddelka, v skladu z odločbo o usmeritvi,
 • diagnostiko otroka in izdelavo individualiziranega programa (IP),
 • organizira in vodi sestanke strokovne skupine,
 • vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev in staršem nudi strokovno pomoč ter svetovanje,
 • sodeluje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri informiranju staršev drugih otrok v vrtcu,
 • glede na otrokov odziv dopolnjuje in korigira individualiziran program,
 • izdela končno evalvacijsko poročilo,
 • sodeluje z drugimi strokovnjaki in ustanovami izven vrtca.

Marjeta Škrlj, prof.def.
Telefon: 041 302 132
E-mail: marjetadsp[afna]gmail.com
Sedež: Enota Lehte - novi del, Regentova ul. 1, Sežana