Skrbimo za svoje zdravje

V skupini »Sončki« smo se v mesecu septembru pogovarjali o zdravju.

Spraševali smo se, kaj lahko sami storimo za ohranjanje in krepitev zdravja. Informacije o tem smo iskali v knjigah, na obisk pa smo povabili tudi medicinski sestri Ano Furlan in Alešo Birsa.

Ugotovili smo, da se moramo za krepitev zdravja veliko gibati, zato smo v igralnico prinesli kolo FIT hitrih stimulacij in ga zavrteli kadarkoli smo čutili potrebo po kratkem gibalnem odmoru. Veliko smo se gibali tudi zunaj, hodili smo na sprehode, se igrali na dvorišču in izvajali različne gibalne ure na atriju vrtca.

Ko smo bili na prostem smo vedno poskrbeli, da smo primerno obuti in oblečeni. V kolikor smo se spotili ali zmočili, smo oblačila zamenjali s suhimi. Na prostem smo bili tudi, ko je deževalo, saj smo se pred dežjem zaščitili z dežniki.

Po gibalnih dejavnostih smo si vzeli čas za počitek in sprostitev. Izvajali smo vodene vizualizacije in kratke dihalne tehnike.

Medicinska sestra Ana se je z nami pogovarjala o zdravi prehrani. Hrano smo najprej razvrščali glede na vrsto, nato pa v obliki semaforja še glede na to, koliko je hrana zdrava za naše telo. Na rdečo luč smo postavili hrano, ki za naše telo ni zdrava in je ne bi smeli uživati, na rumeno luč smo postavili hrano, ki jo lahko uživamo občasno, na zeleno luč pa hrano, ki je za nas zdrava. Na koncu je vsak otrok narisal svoj zdrav obrok na delovni list, ki nam ga je dala medicinska sestra Ana.

S preprostim poskusom »Kako potujejo bacili«, kjer smo z bleščicami upodobili bacile, smo spoznali, da bacili hitro potujejo z naših dlani na dlani drugih otrok. Zato smo si roke umivali vedno pred jedjo, po uporabi stranišča, po igri zunaj in kadarkoli smo se umazali.
Ogledali smo si poučno lutkovno predstavo »Čiste roke za zdrave otroke« in v skupino povabili medicinsko sestro Ano, ki nas je poučila o pravilni tehniki umivanja rok, telesa, pravilnem brisanju nosu in kihanju ter kašljanju v pregib roke.

V skupino smo povabili tudi medicinsko sestro Alešo, ki je otrokom predstavila pomen umivanja zob in nas naučila pravilne tehnike umivanja zob.

Tudi na hidracijo nismo pozabili – izdelali smo didaktični pripomoček, kjer so otroci vsakič, ko so popili en lonček vode ali čaja, to označili na svojem lončku iz papirja. Naloga vsakega otroka je bila, da na koncu dneva popije vsaj tri lončke tekočine in tako poskrbi za hidracijo telesa.

Sklop smo končali z obiskom zdravstvenega doma v Divači. Tudi v igralnici smo oblikovali kotiček »Zdravstveni dom«, kjer so se otroci igrali igro vlog in tako v igri prevzemali vloge zdravnika, medicinske sestre in bolnika.

Za enoto Divača: Anika Perhavec