Kako diši zelenjava

Živimo v času in prostoru, kjer večino informacij sprejemamo preko vida in sluha.

Vendar pa je zelo pomembno, da ne pozabimo na preostala čutila, ki jih imamo. To pa je izrednega pomena tudi za otroke, saj so ravno njihova čutila tista, ki jim dajejo prve in najbolj zanesljive informacije o svetu, v katerem se nahajajo. Otroci znajo zavzeto opazovati. Neposredne izkušnje otroci redko pozabijo.
Aktivno učenje je tisto učenje, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. Načelo aktivnega učenja temelji na spoznanju kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok aktiven v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja. Pravilo, po katerem se ravnajo v Reggio Emilia pristopu in katero je tudi meni zelo všeč se glasi: »Stoj ob strani za trenutek in pusti prostor učenju, pozorno opazuj, kaj otroci delajo, in potem bo, če dobro razumeš, poučevanje drugačno kot prej.«
Spoznavanje zelenjave in sadja z vsemi čutili je bil dober izziv za otroke. Včasih se nam zdijo stvari samoumevne, vendar prepoznavati brokoli z zavezanimi očmi ni tako lahko… in narisati cvetačo z vsemi njenimi "bunkicami" tudi ne…. In ko smo sami pripravili zelenjavo za okusno juho….mmmmm!


Za enoto Divača: Barbara Majcen