Akcija "Pošljimo nasmeh"

Pod okriljem Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva in Zveze študentov medicine Slovenije
delujejo številni študenti, ki se aktivno vključujejo v delo v slovenskih domovih za starejše občane
(DSO).

Ker v obdobju epidemije zaradi strogih omejitev gibanja in omejitve socialnih stikov med
starostniki opažajo vse večjo osamljenost, slabo duševno počutje, pomanjkanje veselja ter volje, so
organizirali akcijo »POŠLJIMO NASMEH«, na katero smo se z veseljem odzvali tudi v vrtcu Divača.
Z otroki smo se dogovorili, da bomo do 5.12.2020 ustvarili veliko risb z različnimi likovnimi tehnikami
in različnimi otroškimi motivi, ki bodo starejšim občanom v domovih po Sloveniji pričarali nasmeh in
vzbudili prijetne občutke.
Risbe bomo skupaj z otroki odnesli na pošto in jih poslali na naslov:
Zbornica-Zveza
Ob železnici 30A
1000 Ljubljana

(na kuverti pripis: za akcijo »Pošljimo nasmeh«)

V akciji lahko sodelujete tudi od doma tako, da risbe pošljete na omenjeni naslov. Tako bomo skupaj
starejšim občanom polepšali prihajajoče praznike.

Za enoto Divača: Anika Perhavec