OPIS ENOTE
STIK Z NAMI

Dogodki enota Lokev

Praktična vaja »evakuacija«

Danes smo skupaj z ekipo gasilcev PGD Lokev izvedli evakuacijo v primeru požara.

Igralnica v naravi

Najlepši dnevi v vrtcu so,

Zdravstveno vzgojne delavnice

Sodelovanje med Vrtcem Sežana in Zdravstvenim domom Sežana je zelo pomembno,

Kako se počutiš? Dobro

je ponavadi odgovor na tako vprašanje.

Moja vas

V skupini Žabice smo bili v letošnjem šolskem letu vključeni v projekt UNESCO –