V vrtcu se počutim dobro

V projekt Zdravje v vrtcu, katerega rdeča nit je bila  »Počutim se dobro« smo bili vključeni tudi mi – Žogice.


Za vzgojiteljice in starše je najpomembnejše, da otroci radi prihajajo v vrtec ter da se v vrtcu dobro počutijo. Zato sva se trudili, da sva izhajali iz potreb otrok in upoštevali njihove želje. Veliko smo se gibali, tako v prostorih vrtca kot na svežem zraku ter hodili na sprehode. Otrokom sva nudili zdravo in raznovrstno hrano. Preko pogovora, branja pravljic, druženja s starejšo skupino sva otroke navajali na dobre medsebojne odnose in strpnost. Veliko smo tudi ustvarjali, prepevali, se igrali... Velik poudarek sva namenili osebni higieni, umivanju rok, brisanju nosu in pravilnemu načinu kihanja in kašljanja. Z otroki smo si ogledali lutkovni film »Čiste roke za zdrave otroke«, ter takoj po ogledu nasvete še sami preizkusili v praksi.

Za skupino Žogice: Marjeta Prunk in Tatjana Škerjanc