Poskokčeva gibalna urica

Gibanje je eno izmed temeljnih dejavnosti in potreb otrok. Otrokom je treba omogočiti in jih spodbujati h gibanju; postopoma naj se zavedajo lastnega telesa in doživljajo ugodje v gibanju.

Otroci razvijajo in spoznajo svoje gibalne sposobnosti ter pridobijo zaupanje v svoje telo. Že v predšolskem obdobju spoznavajo in usvajajo osnovne prvine različnih športnih zvrsti, seveda z ustreznimi improviziranimi in standardnimi športnimi pripomočki, prilagojenimi njihovi razvojni stopnji, in z igro, ki je v tem obdobju njihov najpomembnejši način izražanja.

 

V našem vrtcu se vsi zelo radi gibamo in telovadimo tako v igralnici kot na prostem. Seveda pa se veselimo tudi popestritvenih dejavnosti in zunanjih sodelavcev, ki nas tu in tam obiščejo. Tako smo se v na en mrzel februarski dan veselo gibali z animatorji športnega društva Poskokec, v prostorih Zadružnega doma Povir.

 

Za enoto Povir: Jerica in Urša