Žirafe v knjižnici

V začetku novembra smo izkoristili krasne jesenske dopoldneve ter se odpravili na sprehod do knjižnice. Za nas je bil to velik podvig, saj smo morali biti pozorni na okolico, upoštevati smo morali pravila pri prečkanju ceste. Zelo dobro smo pazili en na drugega ter se trdno držali za rokice.
Na poti smo opazovali velike stavbe, presenetil nas je vlak, kateri se je peljal pod nami. Veliko smo se pogovarjali in vprašanj ni zmanjkalo. Knjižnico smo najprej opazovali od zunaj, ugotovili smo, da ima veliko oken in da je rožnate barve. Ko smo vstopili nas je knjižničarka prijazno pozdravila ter povabila, da si ogledamo mladinski oddelek, kateri je namenjen prav nam. Ugotovili smo, da je poleg knjig v knjižnici veliko igrač in da enkrat tedensko pripovedujejo pravljice za otroke. Skupaj smo se odločili, da bomo v letošnjem šolskem letu knjižnico redno obiskovali.

Tijana in Tina