Spodbujamo prijateljstvo pr' Ježkovih

Vključevanje otrok v vzgojno- varstveno ustanovo daje otroku možnost doživljanja različnih pojmov, odnosov in situacij, vloga nas strokovnih delavcev pa je predvsem razvijanje pozitivnih lastnosti, ki spodbujajo otrokov socialni čut, bogatijo otrokovo življenje ter mu pomagajo pri reševanje preprek, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju.

Zato je prijateljstvo pomemben del učenja, pri katerem otrok oblikuje socialne veščine, sam proces vzgoje je bolj dinamičen, omogoča veliko svobode in življenjskosti. Vse to pozitivno vpliva na otrokovo osebnost na njegov čustven, socialni in moralni razvoj. . Otroci začutijo, da se z nekom lažje igrajo, bolje razumejo, da so si bolj simpatični, da se na nek način privlačijo. Otrok ne zanima zakaj in kako, pomembno jim je, da se imajo lepo in da se čutijo sprejete

V skupino otrok v vrtcu je pomembno ustvarjanje vzdušja, ki je prijateljsko in spoštljivo, saj dominanto in tekmovalno vzdušje vpliva negativno na skupino. Otroci so dovzetni za vzpostavljanje prijateljskih odnosov preko igre. V tej igri ne gre zgolj za posnemanje vrstnika. Vsak otrok v tej domišljijski igri odigra svojo vlogo. In tako se začnejo razvijati prva prijateljstva.

Že v začetku šolskega leta sva se s strokovnima delavkama iz sosednje igralnice dogovorili, da bomo večkrat odprli igralnici , s katero smo želeli doseči večjo povezanost med skupinama in vzdrževanje prijateljskih vezi skozi igro. V okviru projekta Spodbujamo prijateljstvo, smo nalogo še nadgradili. Otrokom smo omogočili možnost izbire igre, v kateri so se igrali in družili ter vzpostavljali prijateljske vezi  z otroki iz skupine Žabic.

Izvedli smo še vrsto drugih dejavnosti iz vseh področji:

  • Sprehod v gozd,
  • Risanje prijatelja,
  • skupinsko ustvarjanje – likovna delavnica,
  • Pajkova mreža,
  • Fit gibalne igre s padalom,
  • Rajanje ob glasbi s svetlobnim efektom.

Danes je vrtec prostor, ki daje otrokom vrsto možnosti za povezovanje in navezovanje z drugimi otroki. Od posameznega otroka je odvisno ali bo razvil trajnejša ali kratkotrajna.

Za enoto Lehte: Alenka Potočnik in Stanka Tratnik