Skrb za zdravje pri »Mucah«

Skrb za zdravje je vseživljenjski proces, ki se prične že z rojstvom in se oblikuje skozi celo življenje.

Prav v obdobju predšolskega otroka, ki je hkrati najbolj ranljivo in dovzetno, lahko ustvarimo že prve temelje zdravega življenjskega sloga. Tako smo se skupaj s strokovnima delavkama odločile, da bomo z otroki sodelovali v projektu Sobivanje – Živim zdravo, ki kompleksno ozavešča in aktivno opominja otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. V letošnjem letu so otroci spoznavali raznovrstno zdravo prehrano skozi veččutno učenje, različne načine, kako lahko skrbimo za naše zdravje, medicinski sestri in njuo delo pri zdravniku, FIT hidracijo, pomembnost osebne higiene ter športnih aktivnosti za ustvarjanje temeljev zdravega življenjskega sloga.

V mesecu septembru nam je narava ponujala ogromno jesenskih dobrot. Jesensko sadje je na sprehodih pritegnilo največ otroških pogledov. Otroci so preko veččutnih izkušenj opazovali, vonjali in okušali različne sadeže ter usvajali njihova poimenovanja v kotičku kuhinja preko slikovnega gradiva. Večina otrok je prvič poskusila določeno sadje in tudi ponovno posegla po novih okusih. V mesecu novembru smo obeležili tradicionalni slovenski zajtrk in spoznali različne vrste jabolk, izvor kravjega mleka, kruh ter okusili čebelji med. Da bi razvili oziroma spremenili vedenjski vzorec pitja vode (hidracije), smo skupaj s strokovnima delavkama zagotavljale, da je bila voda vedno na dosegu rok. Otroci so vodo/nesladkan čaj pili iz vrtčevskih lončkov, katere so nato tudi pospravili na svoje simbole v stalnem kotičku. Tako je potekalo skupno večkratno pitje po požirkih na dogovorjenem mestu, saj prav tekočina preprečuje dehidracijo in ohranja zadostno prepojenost telesa z vodo. Skozi celo šolsko leto smo dajali velik poudarek na področju gibanja oziroma športnih aktivnosti. Vsak dan smo se odpravili na sprehod ali na igrišče z igrali ter drugimi športnimi pripomočki. Večkrat smo izvajali gibalne minutke z različnimi rekviziti, gibalne igre, ustvarjali igralnico plezalnico ter FIT telovadnico. S sprehodom v gozd smo obeležili svetovni dan hoje.

Pri »Mucah« smo v mesecu januarju spoznali različne načine, kako lahko skrbimo za naše zdravje oziroma kaj moramo narediti, da bomo zdravi. Otroci so najprej preko listanja kartonk in igre vlog spoznavali delo zdravnika ter medicinske sestre. Spoznavali so različne zdravniške pripomočke in usvajali nove besede kot so kot so stetoskop, naprava za merjenje pritiska, povoji, zaščitne maske, halje itd. Sledil je obisk medicinskih sester, ki sta nam predstavili njun poklic, nekaj medicinskih pripomočkov, s katerimi se srečamo na obisku pri zdravniku, pravilno umivanje rok ter umivanje zobkov. Otroci so bili nad medicinskima sestrama navdušeni in jih tudi povabili k igri v zdravniški kotiček, kjer so vsi skupaj pomagali k »ozdravitvi« pacientov, ki so jih prinesli otroci v vrtec.

V igralnici nas je obiskala tudi lutka Škratek Prehladek, ki se nam je pridružila pri igri vlog ter nam večkrat priskočil na pomoč pri »zdravljenju«. Poseben poudarek smo dali osebni higieni kot so umivanje rok, brisanju nosu, kašljanje in kihanje v rokav itd., kar so otroci zelo lepo sprejeli s pomočjo lutke ter slikovnega gradiva v igralnici oziroma kopalnici. Skupaj smo si ogledali tudi lutkovno predstavo v izvedbi strokovnih delavk z naslovom Škratek Prehladek. Raziskovali smo, kaj so to bacili, se o njih pogovarjali ter se naučili tudi deklamacijo Bacili. Poudarili smo, da moramo skrbno umivati roke, kašljati in kihati v rokav ter odvreči umazane robčke v smeti, da odženemo bacile. Pri tem pa so bili pomembni tudi gibanje, zdrava prehrana in zadosten počitek. Ob koncu tematskega sklopa smo pripravili tudi zdrav napitek iz svežih pomaranč, kjer so prav vsi otroci z navdušenjem pomagali kot tudi poskusili sok.

Zdrav način življenja pri otrocih v vrtcu ozaveščamo vsakodnevno med dnevno rutino, načrtovanimi kot tudi nenačrtovanimi dejavnostmi. Pri tem je pomembna nenehna aktivna vključenost otrok v proces učenja, ki otrokom omogoča pridobivanje lastnih izkušenj in s tem tudi vsestranski celostni razvoj. Skupaj moramo biti odgovorni do sebe in do sočloveka ter verjeti v sposobnosti otrok, ki nas lahko v trenutku presenetijo. Verjamem, da bomo skupaj z otroki in tudi s starši še naprej gradili zdrav način življenja, saj je to temelj za premagovanje vsakodnevnih preprek, dobro počutje in pozitivne misli.

 

Za enoto Lehte: Daša Tavčar