Razmišljanje otrok o korona virusu

Vse svoje ugotovitve oblikujejo na podlagi okolja; vsega kar slišijo, vidijo, zaznajo. Otroci pri vsem tem potrebujejo pomoč odraslega, da pravilno razumejo, kaj se dogaja.

Poslušajmo otroke, dajmo jim možnost, da izrazijo svoja čustva, strahove, dileme, vprašanja. Bodimo jim na razpolago za pogovor in odgovarjanje na vprašanja, četudi se večkrat ponavljajo. Bodimo strpni in ljubeči. Zavedajmo se, da jim še bolj kot običajno predstavljamo varno zavetje. Dajmo jim vedeti, da smo tu zanje, da bomo poskrbeli za njihovo in svojo varnost.

Med jutranjo igro je stekel spontan, zelo zanimiv pogovor o korona virusu.

Otroci so znanstveniki, pa poglejmo kaj vse so povedali….

Za enoto Lehte: Kocjančič Gabrijela