Mreža UNESCO šol in vrtcev (APSnet)

V šolskem letu 2019/2020 se Vrtec Sežana prvič pridruži Unesovi mreži šol in vrtcev.


Seznam vključenih šol in vrtcev
https://www.aspnet.si/sole-in-vrtci/sole-in-vrtci.html


O mreži
Člani ASPnet delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje.


Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:
• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
Naučiti se živeti skupaj! (letošnji poudarek v Vrtcu Sežana)
• Učiti se biti!

V okviru Unescove mreže, bomo v celotnem Vrtcu Sežana obeležili sledeče tri mednarodne dneve: 

Pravila delovanja slovenske mreže UNESCO pridruženih šol


Vrtec Sežana se je letos vključil v sledeče Unescove projekte:


1. Moje pravice (vzg. Nives, enota Sežana)

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1594-unescov-projekt-otrokove-pravice-skupina-cebelice


2. Pošljimo sapico prijateljstva (vzg. Lea, enota Hrpelje)

Enota Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/enote/hrpelje/1462-posljimo-sapico-prijateljstva

POTRILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA


3. Živimo skupaj (vzg. Agata in Mirjam, enota Komen, vzg. Vanda enota Sežana, vzg. Erna enota Hrpelje)

Enota Komen: https://www.vrtec-sezana.si/enote/komen/1374-nas-suhozid-stoji

Prispevek objavljen v lokalnem glasilu občine Komen, str. 41

Enota Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/enote/hrpelje/1605-zivimo-skupaj  

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1453-gozd-in-gozdne-zivali-2

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU ŽIVIMO SKUPAJ


4. Unescova priložnost - stara igr(ač)a za novo veselje (vzg. Mirjam in Špela, enota Lehte, vzg. Mojca, enota Komen)

Enota Lehte/Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1600-ofs-kamencki-unescova-priloznost-stara-igra-ca-za-novo-veselje

Enota Komen: https://www.vrtec-sezana.si/enote/komen/1599-polzki-sodelovali-v-unescovem-projektu-3

projekt v lokalnem glasilu Kraški ozbornik

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU UNESCOVA PRILOŽNOST - STARA IGR(AČ)A ZA NOVO VESELJE


5. Naš kraj njegova kulturna in naravna dediščina (vzg. Blaž, enota Sežana, vzg. Branka enota Lokev, vzg. Jasna, enota Divača).

Enota Lokev: https://www.vrtec-sezana.si/enote/lokev/1590-moja-vas

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1591-moje-mesto-moja-vas-unescov-projekt

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik